home ข่าวเกมทั่วไป ข้อดีของการเล่นเกม อย่างถูกต้องเป็นสิ่งที่หลายคนถูกสอนมาเสมอ

ข้อดีของการเล่นเกม อย่างถูกต้องเป็นสิ่งที่หลายคนถูกสอนมาเสมอ

การเล่นเกมเป็นสิ่งที่หลายคนถูกสอนมาเสมอว่ามักจะทำให้สียสมาธิและไม่ดีต่อร่างกาย แต่ในความเป็นจริงเกมมีหลากหลายรูปแบบ ถ้าทุกคนเลือกเกมที่ดีและเหมาะสมกับตนเองได้ ก็จะส่งผลให้เกิด ข้อดีของการเล่นเกม 8 ข้อต่อไปนี้

ข้อดีของการเล่นเกม
  1. ชะลอความแก่ได้ เพราะในการเล่นเกมทุกคนจะมีความสุข พอมีความสุข ร่างกายก็จะหลั่งสารบางอย่างออกมา ที่ช่วยชะลอความแก่นั้นเอง
  2. คลายความเครียด เชื่อว่าทุกคนก็จะต้องมีความเครียดกันอยู่แล้ว แม้แต่เด็ก ๆ เอง ดังนั้นการเล่นเกม เหมือนได้ปลดปล่อยคลายทุกข์ได้ เกมยิงปืน
  3. ออกกำลังกายได้ ซึ่งบางเกมไม่ใช่เกมที่จะต้องนั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์เสมอไป เช่น เกมการงูกินหาง เป็นต้น ก็ช่วยขับร่างกายให้แข็งแรงได้
  4. สร้างมิตรที่ดี เพราะหลายเกมก็มีการออกแบบมาให้มีประโยชน์ต่างกัน และส่วนใหญ่มักจะสานความสามัคคี เพิ่มมิตรภาพดี ๆ ให้ได้ด้วย
  5. ช่วยระบบความจำ แต่ทุกคนจะได้รับ ข้อดีของการเล่นเกม ข้อนี้ จะต้องเลือกเกมที่กระตุ้นความจำ เช่น เกมต่อคำ เกมจับผิดภาพ เป็นต้น
  6. พัฒนาทักษะในการสังเกตได้ หลายเกมกว่าทุกคนจะเอาชนะในเกมได้ จะต้องสังเกต คิด วิเคราะห์ หาช่องโหว่ และคิดทางเอาชนะเกมรอบนั้น ๆ
  7. การทำงานเป็นระบบ ซึ่งน้อยก็ไม่เชื่อว่าการเล่นเกมช่วยให้สมองทำงานเป็นขั้นตอน ซึ่งการเล่นเกมมีขั้นตอนต้องทำตามดังนั้นทำให้ทุกคนได้รับทักษะการทำงานที่ดีมาแบบไม่ทันตั้งตัวนั้นเอง
  8. สานความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวได้ หากเลือกเกมที่สามารถร่วมกันทำทั้งครอบครัวนั้นเอง
ข้อดีของการเล่นเกม การเล่นเกม

ข้อดีของการเล่นเกม ถูกวิธี ต้องปฏิบัติยังไง…?

ต่อมา ในการเล่นเกม ถ้าทุกคนต้องการได้ข้อดีของการเล่นเกมจะต้องเลือกเกมที่เหมาะสมกับตนเองและความต้องการ อ่านและศึกษาข้อมูลก่อนที่จะเล่นเสมอ พร้อมวางแผนการเล่นที่ไม่ส่งผลเสียต่อการทำงาน การเรียน และให้เวลาเล่นเกมไม่เยอะเกินไป ป้องกันการติดเกมได้ สมองและร่างกายก็จะได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงนั้นเอง

Latest Posts